NIBE-Sweden

NIBE Sweden е најголем производител на опрема за греење во Нордиските земји и лидер во северна Европа по производство на електрични уреди и топлински пумпи. Наша мисија е енергетска ефикасност затоа нудиме Вашите објекти да ги опремиме со уреди кои ќе бидат комплетно решение за греење, кадење и санитарна топла вода со максимална заштеда на електрична енергија. Nibe нуди пакет решенија комплетирани со прецизна автоматика за лесно управување со сите нивни уреди .