Климатизација на резиденциjални објекти

Без разлика дали имате стан од 65 м2 или куќа од 225 м2, ќе Ви понудиме решение според Вашите барања и современите стандарди за комфорна климатизација, согласно искуството од досега изведените објекти и постојаното следење на коментарите од нашите ценети корисници.
Предложени продукти:
- топлински пумпи, земја, вода и воздух, комплетирани со соларни колектори, бојлер и единствена автоматика
- различни типови на грејно ладилни тела, фанкоилери, подно греење, радијатори, цевни регистри
- сплит клима уреди, ѕидни, парапетни, касетни, канални
- мулти сплит клима уреди