Автоматска регулација на HVAC системи

Официјални дистрибутери на системите за автоматска регулација од фирмата Carel.
Комфор Клима е и парнер на KNX светската асоцијација