Лиценци и серификати

Комфор Клима ги поседува следниве лиценци и сертификати:
- Б лиценца за проектирање на градби
- Б лиценца за изведба на градби
- ISO 9001:2001 сертификат за управување со квалитет
- Инжинери со А и Б сертификат за проектирање, изведба и ревизија.
- Лиценцирани сервисери за управување со фреон

Лиценци

Лиценца Б за изведувач на градби Втора категорија

Сетификати

Поседуваме сертификат за управување со квалитет ISO 9001:2001