Kлима комори

Кога е потребно ладење, греење и вентилација преку воздушни системи, вистински избор се клима комори, централен уред за припрема на кондициониран воздух со зададена температура. Без разлика дали е за луксузно домување или за големи административни објекти, нудиме клима комори со врвно светско реноме кои што ги исполнуваат највисоките стандарди за заптивност, топлинска изолација и бучност. На располагање се клима комори за надворешна и за внатрешна монтажа, за монтажа на под или на плафон со избор на различни секции, согласно барањата на објектот. Нудиме изработка и изведба на автоматика за централен систем за далечински надзор на Вашиот објект во согласност со режимот на работа. .