ПП Клапни

КОМФОР КЛИМА Ви нуди клапни за противпожарна заштита и оддимување, со различна изведба и погон. Сите се со сертификати и документи за потврда на квалитетот.