Подно греење

Нудиме нискотемпературно греење за монтажа во под, со регулација за собната температура. Се употребуваат висококвалитени материјали од скандинавско потекло, PEX-a умрежен полиетилен. И не само греење во под, туку можности и за греење во ѕид и на таван, заедно со дистрибутивни елементи. Производ на УПОНОР Финска